CDN Online

Logowanie do systemu CDN Online

W polu "kod firmy" wpisz "komex"

pobierz aplikację

Klienci o nas

Pełen zakres usług oferowanych przez biuro pozwala skupić się na zarządzaniu firmą...

 

Dojazd


Wyświetl większą mapę


Kadry i płace

ADMINISTRACJA PŁACAMI:

 • Sporządzenie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników Zleceniodawcy
 • Sporządzenie zgłoszeń do ZUS
 • Sporządzanie deklaracji i raportów miesięcznych ZUS
 • Prowadzenie indywidualnych kart wynagrodzeń pracowników
 • Prowadzenie zestawień urlopów i nieobecności
 • Sporządzanie comiesięcznej kalkulacji wysokości składek ZUS wraz z odpowiednimi wydrukami zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zapewnienie pracownikom bieżącej informacji o wysokości uzyskiwanego wynagrodzenia wraz z odliczeniami wynikającymi z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o ubezpieczeniu społecznym
 • Naliczanie i sporządzanie deklaracji na PFRON
 • Oddelegowanie pracowników biura BRK Sp. z o.o. do pracy w siedzibie Zleceniobiorcy (rekrutacja, szkolenie na potrzeby Firmy)
 • Administrowanie urlopami
 • Audyt rozliczeń z ZUS
 • Audyt akt pracowniczych
 • Sporządzanie przelewów bankowych
 • Kompletowanie akt pracowniczych
pełny HTML | wersja mobilna